నవంబర్ 3, 2014

న్యాయానికి కాళ్లు లేవు….

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 8:41 సా. by వసుంధర

న్యాయానికి కళ్లు లేవంటారు. మన దేశంలో ఐతే న్యాయానికి కాళ్లు కూడా లేవు. అందుకే నెమ్మదిగా డేకుతుంది….

corruption

ఆంధ్రభూమి

Leave a Reply

%d bloggers like this: