నవంబర్ 10, 2014

ఓటిది అనుకోకండి- ఓటు ఇది!

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 7:56 సా. by వసుంధర

comment adivaram

ఆంధ్రజ్యోతి ఆదివారం

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. వ్యాసము కంటె మీరు పెట్టిన మకుటం చదివించేలా చేసింది


Leave a Reply

%d bloggers like this: