నవంబర్ 11, 2014

అవార్డులంటీ రివార్డులే!

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 10:02 సా. by వసుంధర

అది భారతమైనా, నార్వే ఐనా, అమెరికా ఐనా ఏ దేశమైనా అవార్డులంటే రివార్డులే….

rewards as awards

ఆంధ్రభూమి

Leave a Reply

%d bloggers like this: