నవంబర్ 19, 2014

వచ్చెడివాడు నరేంద్రు డవశ్యము గెల్తుమనంగరాదు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:12 సా. by వసుంధర

vachchedivadu parthuDavaSyamu

ఆంధ్రజ్యోతి

Leave a Reply

%d bloggers like this: