నవంబర్ 22, 2014

రాష్ట్రమంటే పేరు కాదోయ్, రాష్ట్రమంటే మనుషులోయ్

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:00 సా. by వసుంధర

రైతులు చస్తున్నారు. నిరుద్యోగులు ఏడుస్తున్నారు. సామాన్యులు ఘోషిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంలో ఒక విమానాశ్రయం పేరు గురించిన చర్చలతో  కాలాన్ని వృథా చెయ్యడానికి బదులు, ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి ఆలోచించడానికి – ఈ క్రింది వ్యాసంలోని సంజాయిషీతో సరి పెట్టుకోవడంలోనే కదా- సామాన్యులకు మేలు జరిగేది….

samshabad

ఆంధ్రజ్యోతి

Leave a Reply

%d bloggers like this: