నవంబర్ 22, 2014

వెడలెను కోదండరాము…. (శ్రీరమణీయం)

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 9:25 సా. by వసుంధర

sree ramaneeyam

సాక్షి

2 వ్యాఖ్యలు »

  1. శ్రీరమణ శ్రీ రమణయే ! ఆద్యంతం రమణీయం, కోదండరరామునితో అంతము చేయటముతో సరయూ స్ఫురణ కలిగింది.

    • ‘సరయూ స్ఫురణ’ అన్న వ్యాఖ్య అద్భుతంగా ఉంది.


Leave a Reply

%d bloggers like this: