నవంబర్ 26, 2014

దేశాలకి బీటలు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 8:34 సా. by వసుంధర

రాష్ట్రాల విభజన ప్రాంతీయ పరిపాలనా సౌలభ్యంకోసం కావచ్చు. కానీ దేశాల విభజన…? నేడు ఆంధ్రభూమిలో వచ్చిన ఈ క్రింది వ్యాసం చూడండి….

division of nations

Leave a Reply

%d bloggers like this: