నవంబర్ 27, 2014

మన చరిత్ర

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు at 8:03 సా. by వసుంధర

‘చరిత్రకు కావలసింది ఆధారాలు, విశ్వాసాలు కావు’ అంటున్నారు తోకల రాజేశం. మరి మన చరిత్రకు ఆధారాలేమిటి?

history

ఆంధ్రభూమి

Leave a Reply

%d bloggers like this: