వసుంధర అక్షరజాలం

ఆటపాటల సయ్యాట

ఆటంటే క్రికెట్. పాటంటే బెట్టింగ్. ఆటపాటలంటే ఐపిఎల్. నేడు ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలో వచ్చిన ఈ వ్యాసం చదవండి….

Exit mobile version