నవంబర్ 28, 2014

వవలల, కథల పోటీ ఫలితాలు- జాగృతి

Posted in కథల పోటీలు at 1:19 సా. by వసుంధర

ఈ కథల పోటీ గురించిన పూర్తి సమాచారం అంతర్జాలంలో లభ్యమైంది. మీ సౌకర్య్యార్థం ఇక్కడ ఇస్తున్నాం.

jagriti results https://i1.wp.com/vasumdhara.com/wp-content/uploads/2014/11/katalapoti.jpg?resize=326%2C612&ssl=1

Leave a Reply

%d bloggers like this: