ఫిబ్రవరి 1, 2016

రెండో చెంప ఛెళ్లుమంటోంది

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు, Uncategorized at 4:15 సా. by వసుంధర

ఒక చెంపమీద కొడితే

రెండో చెంప చూపించాం

అదిప్పుడు ఛెళ్లుమంటోంది

ఆంధ్రజ్యోతి

gandhigiri nedu sagadu

Leave a Reply

%d bloggers like this: