వసుంధర అక్షరజాలం

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో జూలై 4 టపాలు

వ్యంగ్యరేఖలు- డెక్కన్ క్రోనికిల్

వ్యంగ్యరేఖలు- ఆంధ్రభూమి

అసలైన హీరో అల్లూరి (ఆంధ్రభూమి)

సాహితి- ఆంధ్రభూమి

వ్యంగ్యరేఖలు- ఈనాడు

సాహితీ విశేషాలు- సాక్షి

సాహితి- సాక్షి

వ్యంగ్యరేఖలు- ఆంధ్రజ్యోతి

సాహితీ విశేషాలు- ఆంధ్రజ్యోతి

సంస్మరణః మణీదా (ఆంధ్రజ్యోతి)

జంటిల్‍మన్- చిత్రసమీక్ష

అఆ- చిత్రసమీక్ష

Exit mobile version