జూలై 12, 2016

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో జూలై 12 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ at 8:37 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు- డెక్కన్ క్రోనికిల్

వ్యంగ్యరేఖలు- ఆంధ్రభూమి

ఉగ్రం భళారే ఉగ్రం (ఆంధ్రభూమి)

అలనాటి చిత్రం- కన్నెమనసులు  (ఆంధ్రభూమి)

శరత్కాలం  (ఆంధ్రభూమి)

వ్యంగ్యరేఖలు- ఈనాడు

లాలూ రివర్స్‍గేర్ (ఈనాడు)

వ్యంగ్యరేఖలు- సాక్షి

పోటీ ఫలితాలు- నెలవంక నెమలీక

ఆహ్వానం- నెలవంక నెమలీక

Leave a Reply

%d bloggers like this: