ఆగస్ట్ 1, 2016

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో ఆగస్ట్ 1 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ at 3:13 సా. by వసుంధర

సాహితి- ఆంధ్రభూమి

వ్యంగ్యరేఖలు- ఈనాడు

వ్యంగ్యరేఖలు- సాక్షి

సాహితీ విశేషాలు- సాక్షి

సాహితీ విశేషాలు మరికొన్ని- సాక్షి

బిడాల ఘోష

సాహితీ విశేషాలు- ఆంధ్రజ్యోతి

Leave a Reply

%d bloggers like this: