ఆగస్ట్ 13, 2016

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో ఆగస్ట్ 13 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ at 6:48 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు- డెక్కన్ క్రోనికిల్

వ్యంగ్యరేఖలు- ఆంధ్రభూమి

వ్యంగ్యరేఖలు- ఈనాడు

వ్యంగ్యరేఖలు- సాక్షి

వ్యంగ్యరేఖలు- ఆంధ్రజ్యోతి

అభినందన (ఆంధ్రభూమి)

ఎవరికి నష్టం? (ఆంధ్రభూమి

పుస్తకపరిచయాలు- ఆంధ్రభూమి

కృష్ణవేణికి పుష్కరశోభ (ఆంధ్రభూమి)

స్వభావ స్వతంత్రం సమకూరిందా (ఆంధ్రభూమి)

ఇక జ్యోతిలక్శ్మి కన్ను కొట్టదు

గతమెంతొ ఘనకీర్తి

అలనాటి చిత్రం- హంతకులొస్తున్నారు జాగ్రత్త

సంస్మరణః జాలాది (ఆంధ్రభూమి)

శరత్కాలం (ఆంధ్రభూమి)

పద్యకావ్యాల పోటీ

సాహిత్యం- ఆంధ్రభూమి

భువినుండి దివికి

పుష్కరఘోష

సాహితీ విశేషాలు- సాక్షి

హుందాగా కాసేపు

దయ్యానికి భయమేసింది

సాహితీ విశేషాలు

దివినుండి భువికి

అభినందన

నివాళి

సాహిత్యం- ఆంధ్రజ్యోతి

రక్షతి రక్షితః – రక్షించేదెవరు?

కారాగార నయగారాలు

Leave a Reply

%d bloggers like this: