వసుంధర అక్షరజాలం

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో ఆగస్ట్ 22 టపాలు

వ్యంగ్యరేఖలు- డెక్కన్ క్రోనికిల్

వ్యంగ్యరేఖలు- ఆంధ్రభూమి

సుదర్శన చక్రంలో సైకత సింధు

సాహితి- ఆంధ్రభూమి

వ్యంగ్యరేఖలు- ఈనాడు

అమ్మ చెప్పింది

వ్యంగ్యరేఖలు- సాక్షి

సాహితీ విశేషాలు- సాక్షి

అసాధారణ చంద్రుడు

వ్యంగ్యరేఖలు- ఆంధ్రజ్యోతి

అభినందనః కమలహాసన్

సాహితీ విశేషాలు- ఆంధ్రజ్యోతి

మూడు సమకాలీన కన్యాశుల్కాలు

It’s a Rosy World Comrade!

 

 

Exit mobile version