ఆగస్ట్ 30, 2016

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో ఆగస్ట్ 30 టపాలు

Posted in క్రీడారంగం, ముఖాముఖీ, Uncategorized at 12:51 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు- డెక్కన్ క్రోనికిల్

అంతా మనవాళ్లే

వ్యంగ్యరేఖలు- ఆంధ్రభూమి

కొన్నాళ్లాగండి, వీళ్లనీ మర్చిపోతారు

అలనాటి చిత్రం భక్తపోతన (ఆంధ్రభూమి)

చొక్కాలో నారదుడు

పాండవ పూనకం

మెదడు పనిచేస్తూనే ఉంటుంది, ఉపయోగించుకోవాలంతే!

వ్యంగ్యరేఖలు- ఆంధ్రజ్యోతి

అభినందన

పద్యనాటక పోటీలు

ఏంఏస్తాం, అంతా మనవాళ్లే!

Leave a Reply

%d bloggers like this: