జనవరి 6, 2017

నోబెల్‍కి వంద కోట్లు

Posted in సాంఘికం-రాజకీయాలు, Uncategorized at 7:49 సా. by వసుంధర

విశిష్ట వ్యక్తుల్ని కనిష్టుల్ని చెయ్యగల వ్యవస్థ మనది. వ్యవస్థని అలాగే ఉంచి వ్యక్తుల్ని ప్తోత్సహించాలనుకునే అవస్థ కూడా మనదే!

ఆంధ్రభూమి

vanda-kotlu

Leave a Reply

%d bloggers like this: