జనవరి 11, 2017

సంస్మరణః లాల్ బహదూర్

Posted in చరిత్ర, సాంఘికం-రాజకీయాలు, Uncategorized at 7:53 సా. by వసుంధర

ఆడంబరానికి బహు దూర్

ధైర్యసాహసాల్లో మహావీర్

ఏ నాయకుడైనా 

ఆయనముందు బలాదూర్

ఆయనే అసామాన్య

మాజీ ప్రధాని లాల్ బహదూర్

ఆంధ్రభూమి

lal-bahadur

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: