ఫిబ్రవరి 14, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో ఫిబ్రవరి 14 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 12:28 సా. by వసుంధర

కథల పోటీలు

కథల పోటీ ఫలితాలు- చినుకు

పురస్కారం (చినుకు)

కవితలకు ఆహ్వానం (చినుకు)

వ్యంగ్యరేఖలు

మాతృ దేవోభవ

గురివింద

ప్రజలతో ప్రతినిధుల పరిహాసం

జయ జయ జయహే!

అలనాటి చిత్రంః పరదేశి

శరత్కాలం (ఆంధ్రభూమి)

జీవమంటూ ఉండగా యంత్రమెందుకూ దండగా

భవిష్యద్భాషగా తెలుగు

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: