ఫిబ్రవరి 21, 2017

వసుంధర వబ్‍సైట్‍లో ఫిబ్రవరి 21 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 7:21 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

‘శిప్ర’వాక్యం

హీరోల బాటలో…

శరత్కాలం (ఆంధ్రభూమి)

అలనాటి చిత్రం పిచ్చిపుల్లయ్య

భావన – మరో నిర్భయ!?

అమ్మ భాషకు ఒకే ఒక్క రోజు

చదువుకు చిట్కాలు

Leave a Reply

%d bloggers like this: