మార్చి 1, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో మార్చి 1 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 5:04 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

అనువు కాని చోటు

విశ్వరాజకీయ ఆలయాలా?

కంటే కూతుర్నే కను

నివాళిః శివశంకర్

కార్యేషు నమ్రతా కరణేషు వినమ్రతా

కథల పోటీలు- మధురవాణి

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: