మార్చి 5, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో మార్చి

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 9:28 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

నచ్చనివాడు పద్మదళంపు వాడు

బాసు దేవుళ్లు

కవి ఇంద్రపాల

మాటల యుద్ధం

పురస్కారాలు

జాబిల్లి పిలిచేను

కృష్ణవేణి గలగలలు

Leave a Reply

%d bloggers like this: