మార్చి 7, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో మార్చి 7 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 7:14 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

శిథిలాల్లోంచి మన చరిత్ర

‘శిప్ర’వాక్యం (ఆంధ్రభూమి)

శరత్కాలం (ఆంధ్రభూమి)

అలనాటి చిత్రం నిర్దోషి

మహిళా ప్రతిభకు పురస్కారాలు

Leave a Reply

%d bloggers like this: