మార్చి 12, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో మార్చి 12 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 8:25 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

కమలోత్తర విలాసం

మిర్చిమసాలా

ప్రతి బడిలో ఆ పాటే

Leave a Reply

%d bloggers like this: