మార్చి 19, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో మార్చి 19 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 4:37 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

పెన్‍కౌంటర్ (ఆంధ్రభూమి)

మిర్చిమసాలా (ఆంధ్రభూమి)

నారాయణ నారాయణ అల్లా అల్లా

నివాళిః వకుళాభరణం లలిత

పాటకు ఫట్వా!?

రైలును గెలిచిన రైతు

నటి వాణీ విశ్వనాథ్ ముచ్చట్లు

బ్రతికుంటేనే ఏమైనా సాధించొచ్చు

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: