మార్చి 23, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో మార్చి 23 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ at 2:50 సా. by వసుంధర

సరసమైన కథల పోటీ ఫలితాలు

మనమీదేనర్రోయ్ (నవ్య)

వ్యంగ్యరేఖలు

ఉగాది – ఉషస్సు

ముఖమూ అద్దము ఉంది

‘కొవ్వు’కేక

వేలాది ఏళ్ల వెనక్కి….

సంస్మరణః రామ మనోహర లోహియా

Leave a Reply

%d bloggers like this: