ఏప్రిల్ 9, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో ఏప్రిల్ 9 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 5:09 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

మిర్చి మసాలా (ఆంధ్రభూమి)

తమిళ ఉద్యమాల వెనుక….

మన విద్యాలయాలు….!

అంతా ఆ తాను ముక్కలే!

ఎరుపు అంటే స్టాప్!?

ఎన్నాళ్ల కెన్నాళ్లకూ….

సంస్మరణః కానూరి

Leave a Reply

%d bloggers like this: