ఏప్రిల్ 11, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో ఏప్రిల్ 11 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 7:24 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

ఇదెక్కడి స్వేచ్ఛ?

‘గో’రంతలు కొండంతలు

మొండిబలుడు

ప్రశంసః మిణుగురులు

శరత్కాలం (ఆంధ్రభూమి)

దొరికితేనే దొంగలు

అపరిణతిలో తరుణ వాక్కు….

క్రేజీ ‘వాలం’

Leave a Reply

%d bloggers like this: