ఏప్రిల్ 13, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో ఏప్రిల్ 13 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 8:51 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

కార్తెలు- కర్షకులు (ఆంధ్రభూమి)

మన అమ్మాయి- మన కథ

భువినుండి దివికి

తల- వెల

సత్యం ‘చెర’

రాజ యోగి

మనమీదేనర్రోయ్ – సరసి కార్టూన్

సాహితీ విశేషాలు – రేపటికోసం

Leave a Reply

%d bloggers like this: