ఏప్రిల్ 18, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో ఏప్రిల్ 18 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 4:05 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

‘శిప్ర’వాక్యం (ఆంధ్రభూమి)

‘తీస్తా’ గోడు

శరత్కాలం (ఆంధ్రభూమి)

మన ‘నందు’లది ‘గుప్త’యుగమా?

ఔట్‍సోర్సింగ్‍తో కుడ్య చిత్రకళ

కూతురమ్మకు వందనం!

గొంతులో గొంతునై….

ఆయుధ హేల

Leave a Reply

%d bloggers like this: