ఏప్రిల్ 23, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో ఏప్రిల్ 23 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 3:21 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

బాబ్రీ ఘటన తిరగతోడు

మేలట్టూర్ భాగవత దర్శనం (ఆంధ్రభూమి)

పెన్‍కౌంటర్ (ఆంధ్రభూమి)

నిగమానంద కారకా….

జోహారు రితికా సింగూ….

పురస్కారం

సాహిత్య ‘ఆలింగనం’

దాహం దాహం

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: