ఏప్రిల్ 27, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో ఏప్రిల్ 27 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 5:23 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

గుమ్నామ్ హై కొయీ

జాతి కాదిది సముదాయం

జ్ఞాపకాల పొరల్లో ఉస్మానియా

కొండంత రైతన్నకు

మీసాల కృష్ణుడు

విశ్వనాథ ప్రశంస

Leave a Reply

%d bloggers like this: