మే 2, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో మే 2 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ at 6:11 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

ఎంత పదవికి అంత కుర్చీ

ఎర్రాబుగ్గలమీద మనసుంది

ఔనా నిజమేనా?

కారాగారమే విద్యాగారంగా….

కటిక చీకటి….?!

ముగ్గురు యోధులు

శరత్కాలం (ఆంధ్రభూమి)

ముట్టుకుంటే ముచ్చట్లు

పాటల పాట్లు

వైద్యో నారాయణో హరి

విశ్వనాథ ప్రశంస

Leave a Reply

%d bloggers like this: