మే 5, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో మే 5 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 7:36 సా. by వసుంధర

నవలల పోటీ ఫలితాలు- స్వాతి మాసపత్రిక

Top Draws of the Times

వ్యంగ్యరేఖలు

దేశంపై పౌరుల యుద్ధమా?

విచిత్ర కర్ణన్ 

యోగమాత (ఆంధ్రభూమి)

సమయానికి తగు ముసుగు వేసి….

ఉత్తరదక్షిణాలు

Leave a Reply

%d bloggers like this: