మే 13, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో మే 13 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 5:34 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

పుస్తక పరిచయాలు (ఆంధ్రభూమి)

కలియుగ భారతంలో (అ)న్యాయకర్ణన్

సుస్వరాల లక్ష్మి- ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి

కవితల పోటీ ఫలితాలు – చెలిమి

చంపారన్‍లో గాంధీ

కథాప్రపంచం

మూడు మాటల్లో వివాహభంగం

అప్పుడప్పుడు భాషకోసం కాసిని రోజులు

ఉయ్యాల్లో బిడ్డలు

యోగి ఉవాచ

Leave a Reply

%d bloggers like this: