మే 17, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో మే 17 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 12:52 సా. by వసుంధర

మనమీదేనర్రోయ్ – సరసి కార్టూన్

వ్యంగ్యరేఖలు

‘అమ్మ’దాతా సుఖీభవ

ఆరోగ్యమే గ్రామభాగ్యం

బాబే నయం

పుస్తకపరిచయం

పిడుగు – చెప్పి పడింది!

న్యాయానికి చేతులెన్నో – ఒక సవరణ

దేవుడి మనవడు రమణ దీక్షితులు

చూస్తున్నారా చూస్తూ ఉంటారా

కృషి ఉంటే….

Leave a Reply

%d bloggers like this: