మే 24, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో మే 24 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 7:24 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

మనమీదేనర్రోయ్ – సరసి కార్టూన్

ఎడారి యాత్ర

భువినుండి దివికి

మా నోరు మా ఇష్టం

ఎవరో వస్తారని….

భువినుండి దివికి

మరో వాలాయితీ

నవ్వుల రాణి

మారని మార్పు

నాస్తిక భక్తి

Leave a Reply

%d bloggers like this: