వసుంధర అక్షరజాలం

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో మే 31 టపాలు

వ్యంగ్యరేఖలు

భువినుండి దివికి

నాలుగు వెర్సస్ తొంబై ఆరు

న్యాయస్థానంలో నిదానమూ నిద్రాణమూ

నటుడు ఆలీ కబుర్లు

ఓం నమశ్శివాయ

మన విమానాన్ని గాలికొదిలేద్దాం!

గాయని అమృతవర్షిణి ముచ్చట్లు

నాసాలో మన చాందిని

ప్రెసిడెంటుగా గాంధీ

పులుల్ని రక్షిద్దాం అవుని పులులకొదిలేద్దాం

మనమీదేనర్రోయ్ (సరసి కార్టూన్)

Exit mobile version