జూన్ 2, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో జూన్ 2 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 4:38 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

ఆవు-నెమలి

పరిచయంః యాకూబ్‍జీ

సామాన్యుడే మహామాన్యుడు

కథ చెబుతా….

(అ)వాస్తవాలు!

Leave a Reply

%d bloggers like this: