జూన్ 7, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో జూన్ 7 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 5:06 సా. by వసుంధర

మనమీదేనర్రోయ్ – సరసి

వ్యంగ్యరేఖలు

భూగోళంపై భూగోళపటం

ఖతర్ ‘నాక్’

ఇదెక్కడి స్వేచ్ఛ?

జై భవానీ!

ఒద్దిరాజుల ఘనత

పశువు పుట్టుక చెట్టు లేకుండా చావదు

‘పాయల్’కీ ఝంకార్

Leave a Reply

%d bloggers like this: