జూన్ 8, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో జూన్ 8 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 5:51 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

నల్గొండలో పురాతనం

వంటబట్టే ఇంటిభాష

అనంతపురంలో జలచైతన్యం

జాణవులే 

సంస్మరణః దాశరధి రంగాచార్య

తాడిచెట్టూ దూడగడ్డీ

Leave a Reply

%d bloggers like this: