జూన్ 25, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో జూన్ 25 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 1:03 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

1975- ఒక అంధయుగం

కులమేరా అన్నింటికీ మూలం

పురస్కారం

కళాకారులకు గుర్తింపు కార్డు

బాలానాం రోదనం గతిః

మిర్చిమసాలా (ఆంధ్రభూమి)

కథల పోటీ ఫలితాలు (సాధారణ ప్రచురణ) ఆంధ్రభూమి

పదవికి అలంకారం

నటి శ్రీదేవి ముచ్చట్లు

కలం జారిన బాధ్యత 

సాహిత్యానికి మరో ముడి

Leave a Reply

%d bloggers like this: