జూన్ 30, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో జూన్ 30 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 4:03 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

అందరూ బాగుండాలి 

భువినుండి దివికి

ఏది హత్య? ఏది చావు?

జిఎస్‍టి- ఒక కుటుంబ కథ

నేనేరా పోలీస్!

ప్రశంసః బొగ్గవరపు వెంకట్రావు

వీర లౌకిక కంకణ ధారులు

Leave a Reply

%d bloggers like this: