జూలై 5, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో జూలై 5 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 11:14 ఉద. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

భువినుండి దివికి

కెమిస్ట్రీ చదవండి – ఉద్యోగాలొస్తాయి

ఏ రాయైతేనేం- కాదు కదా!

ఘనాఘన సుందరాలు

ఇది చేతల సమయం

సప్తతి బంధం

జరిగేవన్నీ మంచికనీ….?

తనయకు ప్రేమతో….

Leave a Reply

%d bloggers like this: