వసుంధర అక్షరజాలం

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో జూలై 9 టపాలు

మనమీదేనర్రోయ్ – సరసి

వ్యంగ్యరేఖలు

సంస్మరణః రామానుజుడు

ఆనందోబ్రహ్మ (ఈనాడు)

కోవిందుడు అందరివాడేలే

మిర్చిమసాలా (ఆంధ్రభూమి)

నటి రాశీఖన్నా ముచ్చట్లు

సంస్మరణః వరాహమిహిరుడు

తొవ్వ ముచ్చట్లలో రాజమంద్రం (ఆంధ్రభూమి)

 

Exit mobile version