జూలై 18, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో జూలై 18 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 7:02 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

భక్తి! శ్రద్ధ?

తెలుగువారి వెంకయ్య

భువినుండి దివికిః సోమయాజులు

ఫిన్‍లాండ్‍లో మన వాణి

కాశ్మీరుకి వేళాయెరా!

మత్తు ‘పొడుపు’కథలు

పురస్కారంః చిత్రవీణ రవికిరణ్

శరత్కాలం (ఆంధ్రభూమి)

మూలమెక్కడున్నా తెలుగు తెలుగే!

Leave a Reply

%d bloggers like this: