ఆగస్ట్ 4, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో ఆగస్ట్ 2 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 9:39 ఉద. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

అమెరికాలో ఇదీ అసలు విషయం….

భువినుండి దివికి

ప్రశంసః గాయకుడు నీల నరసింహ

ప్రశంసః మిథాలీ రాజ్

నటుడు- నటన సూత్రధారి

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: