సెప్టెంబర్ 6, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో సెప్టెంబర్ 6 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 2:01 సా. by వసుంధర

నిజమే సుమా

సాంఘిక అంశం నృత్యరూపకం

వ్యంగ్యరేఖలు

ఓ పెద్ద అరటి గెల

మన దుస్తుల్లో మల్లయుద్ధం

గురు పురస్కారాలు

గతాలయాలుగా గ్రంథాలయాలు

సాహితీ పోటీలు

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: