సెప్టెంబర్ 9, 2017

వసుంధర వెబ్‍సైట్‍లో సెప్టెంబర్ 9 టపాలు

Posted in ముఖాముఖీ, Uncategorized at 8:54 సా. by వసుంధర

వ్యంగ్యరేఖలు

పుస్తక పరిచయాలు (ఆంధ్రభూమి)

సంస్మరణః కాళోజీ

పురస్కారంః వైదేహి

తెలంగాణ జాగృతి కవితాంజలి

స్కిట్టూ టీంలీడరూ

పురస్కారంః తెలుగువారి లఘుచిత్రం

సీతారాంకి కాళోజీ అవార్డు

పురస్కారంః రాజమౌళి

Leave a Reply

%d bloggers like this: